- Komerční sdělení-zpravy

Srdeční problém, který už netrápí jen starší

- Reklama -magazin

Měsíc září bylo věnováno zdraví srdce, ale na prevenci by nám mělo záležet celý rok.

Světový den srdce si veřejnost nejen na Slovensku připomíná 29. září 2017. Není to však jediný den, který by měl během roku patřit srdci a prevenci srdečně-cévních onemocnění.

Zdravý životní styl je důležitý jak při prevenci, tak při léčbě srdečně-cévních onemocnění. Nejčastějším problémem je kromě „zlomeného“ srdce hypertenze, kterou je třeba si všímat a zakročit proti ní správným způsobem.

Čtěte také:

Poškozenou podlahu si opravíte i sami

Přestože nebolí, je záludná a může vést k řadě zdravotních problémů a skončit až infarktem, cévní mozkovou příhodou či selháním srdce.

Čeká to každého?
Celosvětově trpí vysokým krevním tlakem 20 – 50 procent dospělé populace, což je nejméně miliarda dospělých lidí. Podle Framinghamské studie se hypertenze rozvine téměř u všech lidí, kteří žijí dostatečně dlouho.

Zároveň však v primitivních kulturách tlak věkem nestoupá, což potvrzuje významný vliv moderního životního stylu. Až 54 % případů cévní mozkové příhody a 47 % srdečních infarktů vzniká jako důsledek hypertenze.

Lidé s hypertenzí mají 2,5krát vyšší riziko rozvoje cukrovky. Z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že snížení systolického tlaku (nejvyššího) o 10 mmHg a diastolického (nejnižšího) o 5mmHg snižuje riziko mozkové mrtvice o 36 %, riziko srdečního selhání o 38 %, úmrtnosti na kardiovaskulární příčiny o 16 %. Každý dospělý člověk by si měl kontrolovat tlak alespoň jednou ročně.

Typy hypertenze
primární (esenciální) – zvýšený tlak není důsledkem jiného onemocnění; tvoří více než 90 % všech případů
sekundární – jako důsledek jiného onemocnění, tvoří méně než 10 % případů
„hypertenze bílého pláště“ – objevuje se jako reakce na stres či strach při návštěvě lékaře. Hodnota TK při měření v ambulanci je ≥ 140/90 mmHg, zatímco při 24hodinovém měření je v průměru nižší než 125/80 mmHg.

Jak hypertenze vzniká
O hypertenzi hovoříme, pokud je hodnota systolického tlaku vyšší než 140 mmHg a hodnota diastolického vyšší než 90 mmHg.

Při hypertenzi je tlak krve na vnitřní stranu tepny příliš vysoký, což může vést k narušení nebo poškození tepen a následně například k rozvoji arteriosklerózy – kornatění tepen.

Arterioskleróza a změny stavby tepen, které hypertenze urychluje, mohou vést k prasknutí tepny a krvácení – cévní mozkové příhodě či srdečnímu infarktu.

Mezi orgány zatěžuje vysoký krevní tlak zejména srdce, mozek, cévy, jakož i ledviny a oči. Pacienti s hypertenzí mají také 2,5krát vyšší riziko rozvoje cukrovky.

Diagnóza arteriální hypertenze se určí tehdy, je-li tlak opakovaně vyšší nebo roven 140/90 mmHg minimálně při dvou různých návštěvách lékaře.

První pomoc při infarktu
O tom, že člověk dostal infarkt může vypovídat několik příznaků, typický z nich je silná bolest za hrudní kostí. Ta může vystřelovat až do malíčku či lopatky.

Postiženému mohou vystoupit i krůpěje potu, hůře se mu dýchá, je zadýchaný, případně může cítit i brnění v ruce. Pokud má člověk zmíněné symptomy déle než 10 až 15 minut, je třeba jej omezit v jakékoli další námaze. Měl by se pohodlně posadit do křesla nebo na zem ke zdi.

Člověka s podezřením na infarkt je třeba také uklidnit, jak mu i uvolnit oděv, aby se mu snáze dýchalo. Vhodné je také otevřít okno, aby měl přívod čerstvého vzduchu.

Pokud je to možné, doporučuje se podat jedna tableta Anopyrinu, Acylpyrinu nebo Aspirinu. K postiženému je třeba co nejdříve zavolat záchrannou službu na čísle 155.

Jinou pomoc mu laik, pokud neupadl do bezvědomí, poskytnout neumí. Pokud by postižený do příchodu záchranky ztratil vědomí, je třeba okamžitě začít s jeho resuscitací.

- Reklama -magazin
- Reklama -magazin

Redakce doporučuje

Články autora